Ekonomiskt bistånd — untuk individuEkonomiskt bistånd är ett stöd seperti yang anda bisa mendapatkan dari kota anda jika anda memiliki ekonomiska masalah. Anda bisa mendapatkan ekonomiskt bistånd sampai anda försörjning (försörjningsstöd) atau sampai andra kebutuhan sebagai exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon, atau hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets pendapatan och tillgångar. Ekonomiska masalah mungkin hasil dari att man inte dapat försörja karena av arbetslöshet, sjukdom, atau andra mencegah. Ibland dapat ekonomiska masalah mengandalkan att satu bahu som tentang the svårt att få vardagsekonomin att pergi ihop. Kemudian anda dapat vända anda sampai anggaran kota — och skuldrådgi item. Yang kostar inget att få träffa anggaran — och skuldrådgivare dan anda bisa mendapatkan saran, stöd och ide-ide för att mendapatkan sistem ekonomi. Kami tidak memiliki informasi tentang hal itu karena banyak kallar för existensminimum. Hal yang disebut cuaca numera förbehållsbelopp.

Pada kis band bali Provberäkning anda dapat göra yang förenklad beräkning av di ekonomi di atas atau di bawah nivån pada försörjningsstöd. Hasilnya adalah tidak ada jaminan för att anda dapat atau inte bisa mendapatkan försörjningsstöd.

Dina uppgifter sparas inte dalam sistem

Di socialtjänstlagen adalah vad sebagai bagian dari försörjningsstödet och att ska menjadi riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen meliputi kostnader för hambar annat livsmedel, kläder och telepon och är lika för alla. Itu övriga försörjningsstödet meliputi skäliga kostnader för hambar annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen anda dapat också mendapatkan bistånd sampai annat du behöver. Jika anda dapat arbeta du måste enligt lagen berdiri sampai arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt sampai försörjningsstöd. Jika anda vill ansöka dari ekonomiskt bistånd ska du ta kontak dengan socialtjänsten di kommun. Du ska även kontakta mereka, anda vill ha mer informasi om ekonomiskt bistånd, budget — och skuldrådgivning atau pada hur mereka terlihat hanya pada situasi anda. Anda selalu rätt att göra yang ansökan pada bistånd och mendapatkan prövad. Jika anda mendapatkan benar-benar atau sebagian avslag di atasnya anda ansöker tentang ska, anda akan mendapatkan sebuah keputusan tertulis dengan motivasi. Apakah anda är inte nöjd dengan beslutet anda dapat överklaga itu. Socialtjänsten bedömer och beslutar vem sebagai ska mendapatkan bistånd och hur mycket itu ska vara. Ska då titta pada omständigheterna di varje enskilt jatuh. Sebuah grundförutsättning är att man inte dapat klara av situasi mereka sendiri trots att manusia telah försökt. Är pria till exempel arbetslös krävs itu att anda aktif söker bekerja, atau deltar di verksamhet mana kota atau Arbetsförmedlingen telah för arbetssökande. Apakah anda hanya perlu andra insatser för att kunna övergå sampai sendiri försörjning anda dapat ta upp dengan socialtjänsten